Управленски борд

г-ца Иванка Василева
Gold Center, CEO

г-жа Десислава Николова
Винарска изба “Братя Минкови”, Изпълнителен директор

г-н Борислав Моянов
Бизнес консултант

г-н Илиян Панайотов
“Агенция Вила”, Управител

г-н Стоян Атанасов
Оупънлинк софтуер, Управител

г-н Тодор Няголов
Pharmascience, Head of CEE Licensing & EU Supply Chain

г-жа Галина Хрусафова
Фондация “Има надежда за всички”, Управител

г-жа Венета Нейнска
Модо България, Артистичен директор