Принципи на обучение

Музикално училище на възглавници се ръководи от няколко принципа. Те се спазват от всички наши ученици и учители, защото ни помагат да прекарваме времето си заедно по полезен и приятен начин. Нашите принципи са вдъхновени от любими приказни герои – техните мечти, вярвания и поуките от приключенията им.

Героите на Музикално училище на възглавници

1.ТРИМАТА МУСКЕТАРИ – “ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН”   musketeers-green-blue

Равенство във всичките му проявления – между ученици, между учители, между родители, между учители и ученици.

В Училище на възглавници няма “силни“ и „слаби“ ученици. Сравняването на децата едно с друго е забранено. Забранени са и „любимците” – всяко дете бива награждавано за собствените му постижения, без те да бъдат сравнявани с постиженията на останалите. Всяко дете е „особено“ по своему, затова ние поддържаме малки групи, в които може да се обърне специфично отношение към нуждите на всяко от децата.

Програмата на училището е създадена така, че знанията и резултатите по всеки предмет зависят от знанията по друг. При нас няма най-важен учител или най-важен предмет. Затова всички учители са еднакво важни и всички деца посещават всички предмети.

Ние се стремим да разчупим бариерите между учител и ученик, защото смятаме, че чрез личния контакт, децата най – лесно се отпускат в новата среда и се отварят към получаване на нови знания.

Всички възрастни в училището са наричани от децата на малко име, така както учителите се обръщат към децата.

Учителите уважават свободната воля на децата, доколкото тя е свързана с предпочитанията им в рамките на обучението.


 2. ГРОЗНОТО ПАТЕНЦЕ ИЛИ КАК ДА БЪДЕМ ИНДИВИДУАЛНИ В ГРУПА

ducks

Всяко дете има самостоятелна програма, съобразена с възможностите му и поставените крайни цели пред неговото обучение. Тази програма се отнася до учебниците, упражненията, подхода към детето и домашните задачи.

Оценяваме патетата спрямо собственото им ниво, а когато се справят със зададеното им упражнение, ги поощряваме.


 3.СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА – КАК СЕ ИЗГРАЖДА ДОВЕРИЕТО

7dwarfs

Уважението и доверието, изграждани между децата и учителите, са от изключителна важност за нас.

Учителят се доверява на детето, когато забележи, че дадено групово занимание в действителност не го вълнува и при необходимост му дава индивидуална задача, която е съобразена с неговите интереси, но води до научаване на същия материал.

Програмата важи за всички, но представлява само общи препоръки и всеки педагог използва метода, който смята за най-подходящ.

Децата, от своя страна, се уверяват, че учителите са справедливи в поощряването и критикуването.

Уважение се изгражда също така между учители и родители. Всеки родител винаги може да се свърже лично с даден учител и да получи обратна връзка. В допълнение, в края на всеки семестър се изготвят индивидуални отзиви за всеки ученик, въз основа на които родителят може да прецени дали и как детето му да продължи музикалното си образование.


 4. ХАКУНА МАТАТА – ВСИЧКО Е ПО ЖЕЛАНИЕ

Обучителният процес в нашето училище е деликатен, което съвсем не означава, че не се стремим към постигане на високи резултати.

Смятаме, че да учи може всеки, но се научава само онзи, който наистина желае – затова преподавателите ни се стараят да привличат вниманието на учениците във всеки един момент. Въпреки това, в някои случаи е възможно да ориентираме учениците си към друго занимание, което ще ги направи истински щастливи.


 5. СЪЩО КАТО В НЕВЪРЛЕНД – И ПРИ НАС НЯМА ОЦЕНКИ, А ПИТЪР ПАН РАЗДАВА ТОЧКИ

Peter_Pan

Оценките в музикалното училище се отнасят преди всичко до мотивацията на малките ученици. Те представляват точки, които учителите раздават, а учениците могат да обменят за продукти от нашия магазин. По този начин всяко дете може със собствени усилия да спечели желана награда. Ние смятаме, че децата сами могат да изберат какво да ги мотивира.


 6.РОДНИ КОПЪРБОТЪМ – РОБОТЪТ, КОЙТО ПРОМЕНИ СВЕТА С ИДЕИТЕ СИ

Методите, които използваме са интерактивни – те са основани на активен обмен на знания и открито споделяне на мнения между всички участници в обучителния процес.

Rodney_Copperbottom

Стремим се да стимулираме любознателността на учениците и насърчаваме споделянето на идеи – когато детето иска да се изяви по начин, който не е включен в програмата, учителите му позволяват да го направи и го подкрепят.
Ученето в Музикалното училище на възглавници е не само мисловен, но и емоционален, процес, от който се раждат чудесни изненади. Един от любимите ни примери: малък пианист и двама малки китаристи от нашето училище се събраха в ансамбъл и измислиха собствена песен с интересна хореография!

В резултат от използването на такива методи, децата са по – мотивирани да се изявят, те научават повече и придобиват нови умения. От ключова важност е учениците да могат да анализират материала, като отговарят на въпроси „какво” и „защо”, вместо да получават готови отговори.


ЕТО ОЩЕ НЯКОЛКО ПРИКАЗВИ, ОТ КОИТО СЕ ВДЪХНОВЯВАМЕ:
the-lion

– Както в Голямата гора на Мечо пух и Кристофър Робин всеки си знае задачката, така и при нас всяко дете получава картонче с графика си за деня. Така то самостоятелно може да следи какъв час предстои, в коя стая ще бъде и как да стигне самичко до там. Убедени сме, че този подход подкрепя желанието за самостоятелност у децата и допълнително ги мотивира.

Пипи Дългото Чорапче би се чувствала много добре в нашата къща, защото ние нямаме изисквания към облеклото на учениците. Всеки е добре дошъл, облечен както му е приятно – дори по пижама!

– В нашето музикално училище учители и деца най-често седят върху възглавници на земята. Всички са разположени в кръг – така създаваме усещане за равнопоставеност, а и знаем, че Матилда би препоръчала да седим така, както ни е най-удобно. Единствено в часовете по свирене не спазваме тази максима – там се стараем да възпроизведем правилната стойка за свирене на съответния инструмент.

– Задачите, които децата получават в груповите часове, поощряват работата в екип и учат на взаимопомощ, толерантност и отговорност, като същевременно обръщат внимание и на личния принос на всяко дете. По същия начин, Дороти и нейните приятели от приказката Магьосникът от Оз преминават през ред приключения.


Ако искате и Вашето дете да посещава Музикално училище на възглавници, по-подробна информация може да намерите тук.